Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Jednostka organizacyjna
Kolegium Zarządzania i Finansów
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki ekonomiczne
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://bip.sgh.waw.pl/
słowa kluczowe
konsumpcja
data publikacji
2019-01-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-25 00:00:00
opis
Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać: - podanie skierowane do J. M. Rektora SGH prof. dr hab. Marka Rockiego, - CV (uwzględniający dotychczasowy przebieg pracy zawodowej), - odpis dyplomu doktora, - kwestionariusz osobowy, http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy - oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz oświadczenie stwierdzające, iż w przypadku wygrania konkursu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy, http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy - opinię o predyspozycjach naukowych i dydaktycznych kandydata sporządzoną przez osobę reprezentującą tę samą co kandydat dziedzinę naukową. Kandydat na powyższe stanowisko powinien posiadać: - stopień naukowy doktora, - dorobek naukowy (w tym, co najmniej jedna publikacja z listy JCR) związany z tematyką zachowań konsumenckich różnych środowisk społecznych; - znajomość podstawowych metod statystycznych i umiejętność ich stosowania w badaniach w dziedzinie nauk społecznych; - uprawnienia pedagogiczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dotyczących zachowań konsumentów; - doświadczenie w promowaniu prac licencjackich lub magisterskich; - doświadczenie w realizacji projektów badań naukowych; - znajomość języka polskiego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików